Trang chủ » Hoạt động đoàn thể » PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2 THĂM BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG, BÀ NGUYỄN THỊ SĂNG TẠI CỦ CHI, TP.HCM

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2 THĂM BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG, BÀ NGUYỄN THỊ SĂNG TẠI CỦ CHI, TP.HCM

Phòng công chứng số 2 thăm bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, bà Nguyễn Thị Săng tại Củ Chi, TP.HCM

Mẹ Việt Nam Anh Hùng, cụ Nguyễn Thị Săng